Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast

Feb 10, 2022

W ostatnich latach wyniki badania „State of Science Index” pokazywały, że ludzie coraz mniej doceniają naukę. Pandemia koronawirusa zatrzymała ten negatywny trend. Jak obecnie kształtuje się zaufanie do nauki i dlaczego jest ono tak ważne?