Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


May 19, 2021

Brytyjski ekonomista prof. Collier użył określenia „społeczeństwo rottweilerów”. Dochowaliśmy się społeczeństwa, które pożera wszystko dookoła, nie licząc się z konsekwencjami. Jeszcze przed pandemią świat mocno nagrzeszył. Po pierwsze nie liczył się z Matką Naturą. Kolejny grzech to nadmierny konsumpcjonizm, system bulimiczny ukierunkowany na kupowanie i wyrzucanie. Ponadto nasza ekspansja rośnie. Budujemy megamiasta, które są rajem dla wirusów. Naukowcy od lat ostrzegali przed pandemiami – mówi prof. Elżbieta Mączyńska