Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Apr 5, 2023

„Z badań wynika, że dla kobiety ważny jest dobrostan rodziny: rozwój dzieci i kariera męża. Kobieta przedkłada karierę męża nad karierę swoją. Ten stan wzmocniła pandemia. Jednocześnie dbanie o własny wizerunek nie leży w charakterze kobiet. Brak wsparcia, stereotypy, presja rodziny, priorytety – czynników, które blokują kobiety w rozwoju, jest ogromna ilość” – mówi Krystyna Boczkowska w podcaście Forbes Women.

W najnowszym odcinku podcastu Forbes Women rozmawiamy o drodze kobiet na najwyższe stanowiska w biznesie. Moimi gościniami są Krystyna Boczkowska, Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu i Anna Sirocka, Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. W rozmowie odnosimy się do danych z nowego raportu o udziale kobiet we władzach spółek giełdowych przygotowanym przez Fundację Liderek Biznesu – Na drodze do różnorodności.

Duże spółki z GPW wciąż nie nadrobiły dystansu, jaki dzieli je od minimalnego progu – 33 proc. udziału kobiet we władzach, który w całej Unii Europejskiej będzie obowiązkowy od 2026 r. Na koniec zeszłego roku łączny udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych 140 największych spółek z GPW wyniósł 17,2 proc., czyli minimalnie więcej niż rok wcześniej – wylicza 30 proc. Club Poland.

Dlaczego tak się dzieje? Brakuje wewnętrznych procedur? Nie ma świadomości korzyści wynikających z obecności kobiet na wysokich stanowiskach? A co za tym idzie: różnorodność w firmach nie jest celem strategicznym? Jakie są kluczowe powody szklanego sufitu dla kobiet? Dlaczego kobiety nie awansują w różnym stopniu co mężczyźni?

Szybsze tempo zmian, nie tylko w Polsce, wymusi przyjęta pod koniec zeszłego roku unijna dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych. Zgodnie z jej zapisami do lipca 2026 r. duże spółki giełdowe w krajach Unii mają zwiększyć udział „niedostatecznie reprezentowanej płci” (z reguły są to kobiety) do co najmniej 40 proc. w radzie nadzorczej albo do minimum 33 proc. łącznego składu zarządu i rady nadzorczej.

A zmiany od wielu lat wspiera Fundacja Liderek Biznesu, która powstała właśnie po to, by aktywnie promować partnerstwo w biznesie. Fundacja działa od 2014 r. na rzecz wdrażania wartości diversity, inclusion i equity w biznesie, a program mentoringowy jest jej głównym narzędziem, by te wartości implementować w środowiskach biznesowych. Choć, jak tłumaczy Anna Sirocka, nie tylko działania mentoringowe Fundacji są istotne, ale także działania „z góry do dołu” polegające na edukowaniu zarządów. Kluczowe jest wychowywanie przyszłych liderek i promowanie wśród zarządów korzyści dla biznesu wynikających z obecności kobiet w sferze ekonomicznej.

Misją Fundacji jest propagowanie idei równości i różnorodności w zarządzaniu oraz równomiernego dostępu do najwyższych stanowisk zarządczych. A celem jest lepsze wykorzystanie talentów kobiet w zarządzaniu w celu osiągnięcia większych korzyści gospodarczych. Te korzyści gospodarcza widoczne są już wyraźnie w wielu globalnych firmach, co podkreślają moje gościnie.

Narzędziem, które pozwala na realizację tych celów i który od początku swojej działalności rozwija Fundacja Liderek Biznesu, jest mentoring. Największy w Polsce cross-biznesowy Program Mentoringowy. Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu powstał w 2014 roku, aby wspierać ambitne osoby – zarówno kobiety, jak i mężczyzn – w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej, rozwijaniu samoświadomości, a także, aby wspierać je w ciągłym zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych. W obecnej rzeczywistości biznesowej zapotrzebowanie na mentoring wciąż rośnie i jest jedną z najbardziej elastycznych i optymalnych kosztowo metod wspierania liderów.

Publikacja Raportu „Na drodze do różnorodności” planowana jest na czerwiec 2023. Raport będzie dostępny na stronie Fundacji Liderek Biznesu oraz social mediach FLB.                                                                                                                

Anna Sirocka, Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Partner EY, Lider Zespołu ds. MSSF

Od ponad 20 lat (z przerwami na inne wyzwania zawodowe) pracuje w firmie EY (przed fuzją w 2002 roku Arthur Andersen).

Jej kariera zawodowa związana jest ze standardami rachunkowości, organizacją funkcji finansów oraz  rewizją finansową i audytem wewnętrznym. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta, ACCA, CIA, jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości  powołanego przez Ministra Finansów. Przez 6 lat była członkiem Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Wierzy, że obecność kobiet w przestrzeni zawodowej jest ważna i przynosi podmiotom wymierne korzyści. Chce działać na rzecz pozytywnych, codziennych doświadczeniach zawodowych kobiet – uznawania ich wkładu oraz stwarzania możliwości kształtowania swojej kariery.

Prywatnie mama dwójki urwisów.

Krystyna Boczkowska, Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu, była prezes zarządu Robert Bosch i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce

W latach 1992 – 2019 budowała w Polsce struktury firmy Bosch. W 1997 weszła do zarządu spółki, a w marcu 2006 r. przejęła funkcję Prezeski Zarządu firmy Bosch i reprezentantki Grupy Bosch w Polsce. W latach 2007-2017 była członkinią zarządu i vice- prezydentką  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce. Była wielokrotnie  nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku, Manager Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. W roku 2018 Krystyna Boczkowska, w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich, została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. Aktywnie angażowała się i angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych.

Do najważniejszych podejmowanych przez Krystynę Boczkowską tematów społecznych należy poprawa poziomu edukacji a w szczególności technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Aktywnie wspiera ideę różnorodności i rozwoju kobiet w polskim biznesie. Od 2019 jest doradczynią Fundacji Liderek Biznesu, Członkinią Rady Programowej Digital University oraz członkinią Partii Zieloni,

Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

Prowadząca: Aleksandra Karasińska