Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Mar 29, 2023

Prowadząca: Aleksandra Karasińska

Gościni: Anna Grom, prezes Grupy Interzero w Polsce i dyrektor zarządzająca Interzero Circular Solutions Europe.

Opis: 

Dużo mówimy w podcaście Forbes Women o ekonomii, dużo o rynku pracy, gospodarce w czasach kryzysu. Jednak w najnowszym odcinku chcę wrócić do tematu, który dotyczy każdego człowieka na ziemi - bo przecież ochrona środowiska, czy klimatu nie jest jakąś abstrakcyjną wartością, lecz koniecznym warunkiem naszego przetrwania. Warto więc śledzić, co się dzieje w Polsce i na świecie w temacie zrównoważonego rozwoju.

Moją gościnnią jest Anna Grom, ekspertka w dziedzinie regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi. Doradza międzynarodowym firmom, jak optymalizować procesy w tym zakresie, zarówno poprzez zrównoważone projektowanie opakowań, jak i innowacyjne systemy zbiórki.

Z jednej strony mamy coraz bardziej restrykcyjne dla biznesu unijne regulacje, z drugiej coraz bardziej świadomego konsumenta, który chce mieć swój wpływ w ochronę środowiska. Ogromne znaczenia ma też fakt, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci będzie brakować surowców do produkcji. Pytam zatem mogą gościnię, jak dziś powinniśmy rozumieć zrównoważony rozwój? I co biznes może zrobić, żeby z jednej strony podołać zmianom prawnym, a drugiej zapewnić sobie stabilną linię produkcyjną?

Informacje na temat gospodarki odpadami rzadko trafiają do mediów, choć w tej dziedzinie bardzo dużo się dzieje, i to zarówno dla konsumentów, co przedsiębiorców. Ci pierwsi coraz częściej chcą wiedzieć, czy dokonują ekologicznie rozsądnych wyborów zakupowych. Natomiast biznes stara się odpowiedzieć na te nowe oczekiwania kupujących oraz na postępujące zmiany legislacyjne, które wyraźnie podążają w kierunku ograniczenia ilości odpadów. I tu przechodzimy do kluczowego zagadnienia, bo bezpieczeństwo surowcowe to przede wszystkim niemarnowanie zasobów. A tymi zasobami mogą być także odpady. Co natomiast otwiera drogę do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych.

„Odczarujmy odpady. Odpady to niekoniecznie śmieci” – mówi w podcaście Forbes Women moja gościni Anna Grom, prezes Grupy Interzero w Polsce i dyrektor zarządzająca Interzero Circular Solutions Europ. Jak z tych odpadów korzystać i przekształcać je w surowiec? Na rynku mamy już dobre praktyki – i o nich opowiada Anna Grom - są firmy, organizacji, które warto obserwować, od których warto się uczyć. „Jeden z bardzo ciekawych przykładów to nasz projekt firmą Pilkington, producentem szyb samochodowych, w których jest folia PVB, a z odpadów produkcyjnych powstaje granulat, z którego robi się kalosze. Te kolosze są już w sprzedaży” – mówi Anna Grom.

W rozmowie w podcaście Forbes Women z moją gościnią nie skupiamy się na przepisach, tylko mówimy o tym, co nowe, pociągające i intrygujące, czyli o przyszłości, w której pierwsze skrzypce grają takie trendy jak: zrównoważony rozwój, transformacja cyfrowa, innowacje, bezpieczeństwo surowcowe, niemarnowanie zasobów, nowe modele biznesowe. Anna Grom już od wielu lat stara się „odczarować” tematykę odpadów, które zbyt często są postrzegane jako śmieci, podczas gdy mogą być wykorzystane jako surowce, w tym strategiczne, które się wyczerpują, albo są niekiedy wydobywane w krajach o wątpliwej reputacji. Anna Grom zarządza firmą, której celem biznesowym jest uświadomienie, przede wszystkim średnim i dużym polskim firmom, że mają w Interzero rzetelnego partnera, który może im pomóc w wypracowaniu nowego, bardziej zrównoważonego modelu działania – czyli przygotować je na przyszłość.

Anna Grom, prezes Grupy Interzero w Polsce i dyrektor zarządzająca Interzero Circular Solutions Europe. Członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Od 2007 r. stoi na czele Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S.A. (wcześniej Interseroh). Jest ekspertką w dziedzinie regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi. Doradza międzynarodowym firmom jak optymalizować procesy w tym zakresie, zarówno poprzez zrównoważone projektowanie opakowań, jak i implementację innowacyjnych koncepcji z obszaru gospodarki cyrkularnej w istniejące i tworzone modele biznesowe.