Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Jun 16, 2023

Tylko sześć krajów na świecie może pochwalić się średnią powyżej 30% kobiet w zarządach. Są to: Norwegia, Francja, Belgia, Szwecja, Finlandia i Nowa Zelandia. Trzy pierwsze wdrożyły przepisy wymuszające odpowiedni parytet, a trzy pozostałe rozwiązały problem bez wprowadzania wymaganych kwot.

A jak jest w Polsce? Do niedawna nie było żadnych regulacji wspierających równowagę płci w biznesie. We władzach spółek z indeksem WIG140 kobiety stanowią 17,2%, a tylko trzy firmy mają kobietę na stanowisku prezeski. Sformułowane w lipcu 2021 Dobre Praktyki Giełdy PW zalecają, by kobiety stanowiły minimum 30% obsady w zarządach spółek. Do takiego pułapu dąży też polski oddział 30% Club.

W najnowszym odcinku podcastu Forbes Women goszczę dwie przedstawicielki 30% Club i współautorki raportu „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach” Milenę Olszewską-Miszuris i Aleksandrę Włodarczyk. Milena Olszewska-Miszuris jest współzałożycielka i Co-Chair kampanii 30% Club Poland i prezeską firmy doradczej WM Advisory Sp. z o.o., Aleksandra Włodarczyk jest współzałożycielka i koordynatorka kampanii 30% Club Poland i traderka obligacji skarbowych w ING Banku Śląskim.

Raport przynosi dużo ciekawych wniosków i przede wszystkim rozprawia się z pewnymi stereotypami. Z raportu wynika, że nie tylko udział kobiet na najwyższych stanowiskach wciąż jest niewielki. Dodatkowo, jak mówi w podcaście Milena Olszewska-Miszuris, jeśli spojrzymy na to, że kobiety częściej możemy spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach, czyli tam, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje, to widzimy jeszcze większy dysonans.

Stereotypy w odniesieniu do kwestii związanych z płcią są wciąż silne i to one utrudniają, a nawet uniemożliwiają wyrównywanie szans. Wskazują na to wyniki badania „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach” przeprowadzonego przez 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland.

W badaniu przeprowadzonym przez 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland wzięły udział 4 262 aktywnie zawodowo kobiet o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej. Z moimi gościniami rozmawiamy o najważniejszych wnioskach wynikających z raportu, które z jednej strony obalają stereotypowe podejście, że kobiety nie zabiegają o awans i wolą mniej eksponowane stanowiska, a z drugiej pokazują szereg czynników i barier, które stoją na drodze do rozwoju ścieżki kariery.

Raport pokazuje dobitnie, iż większość uczestniczek badania chce awansować (91,1%) i jednocześnie ponad połowa respondentek wskazuje, że to płeć jest powodem gorszego traktowania w miejscu pracy (52,1%). Badanie potwierdziło też to, co obserwuję przez lata swojej pracy i co słyszę od wielu managerek na wysokich stanowiskach - 55,7% respondentek potwierdziło, że wymagania stawiane wobec kobiet są wyższe niż wobec mężczyzn na równorzędnych stanowiskach.

BIO Rozmówczyń:

Milena Olszewska-Miszuris: Prezeska butikowej firmy doradczej, wspierającej zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym oraz zrównoważonego rozwoju, z prawie 20-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Aktywnie działa na rzecz kwestii ESG czyli środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Jest współzałożycielką i Co-Chair 30% Club Poland. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w Human and Business Rights Programme przy UN Global Compact Network Poland. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych jak również aktywną członkinią rad nadzorczych spółek giełdowych. Działa również jako ekspertka w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego, jest Ambasadorką Chapter Zero Poland oraz członkinią Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową i posiada trzy międzynarodowe certyfikaty: ACCA, CFA i FSA Credential.

Aleksandra Włodarczyk: Współzałożycielka i koordynatorka kampanii 30% Club Poland, aktywistka na rzecz większej różnorodności i wyrównywania szans w biznesie. Specjalistka w zakresie rynków finansowych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w bankowości inwestycyjnej zarówno w polskich, jak i zagranicznych instytucjach finansowych. Jej ścieżka zawodowa obejmuje pracę w PKO BP i Société Générale w Warszawie jak i w Bank of America Merrill Lynch w Londynie. Obecnie odpowiedzialna za trading obligacjami skarbowymi i instrumentami pochodnymi stopy procentowej krajów regionu CEE w ING Banku Śląskim. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.