Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


May 10, 2023

„Stanęliśmy przed pytaniem, jak budować strategię w czasach niepewności. Branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne, reaguje od razu. Turystka przetrwała pandemię i wiele innych kryzysów, ale zmieniły się trendy. Poprzez konsolidację branży udaje się budować nową jakość turystyki” – mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej w najnowszym odcinku podcastu Forbes Women.

Branża turystyczna została dotkliwie dotknięta przez kolejne kryzysy: pandemię, wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny. Branża turystyczna jest też idealnym przykładem tego, w jak trudnym, złożonym i zmiennym świecie funkcjonujemy, a także jak ogromny wpływ mają takie czynniki jak zmieniające się technologie, które wywracają wiele modeli biznesowych.

Wróćmy do ostatnich kilku lat - czas  pandemii – to był trudny okres dla większości branż, a dla branży turystycznej szczególnie.  Co zmieniło się od czasu pandemii, w jakiej kondycji jest dziś branża turystyczna? Jak i czym się broni w czasach tak dużej zmienności? Jakie trendy obserwujemy? Te pytania zadałam dwóm ekspertkom, prezeskom branży turystycznej: Izabeli Stelmańskiej i Annie Salamończyk-Mochel.

Pandemia i kolejne kryzysy wymusiły gwałtowne zmiany w branży turystycznej. Sama pandemia miała wpływ na znaczące ograniczenie ruchu turystycznego już w pierwszym kwartale 2020 roku. Już wtedy branża turystyczna w porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym notowała zmniejszenie ruchu o 22 proc. Kolejne obostrzenia związane z pandemią powodowały, że turystyka globalnie była jedną z najbardziej zagrożonych branż.

Nadchodzi, a właściwie mamy już, czas podróżowania slow i turystyki świadomej. Interesują nas bliższe kierunki, rzadziej wybieramy leżenie pod palmami. Coraz częściej wolimy przeznaczyć pieniądze na pobyt w lokalnym ośrodku niż w sieciowym hotelu. Na nasze urlopowe decyzje ma też wpływ inflacja, bo jak mówią moje gościnie „tanio już nie będzie”. Kolejnym trendem w podróżach jest zrównoważony rozwój – turyści uważnie przyglądają się ofertom i oczekują działania na rzecz środowiska i wsparcia lokalnych społeczności.

Po trzech latach niepewności ludzie wciąż marzą o dalekich podróżach, ale coraz częściej doceniają wartość turystyki lokalnej, atrakcji blisko domu. Tam szukają okazji do aktywności związanych np. z naturą. Nie planujemy już wyjazdów z dużym wyprzedzeniem, a noclegi potrafimy rezerwować, będąc w drodze. To wszystko ma ogromny wpływ na całą branżę, która na bieżąco musi dostosować się do zmieniających warunków.

„Teraz turysta niekoniecznie wyjeżdża na dwa tygodnie na wakacje i leży pod palmami. Wyjeżdżamy częściej, ale na krócej. Wyjeżdżamy bliżej miejsca zamieszkania, tak żebyśmy mogli zmienić otoczenie i naładować akumulatory, ale jednocześnie, żebyśmy szybko mogli wrócić do miejsca zamieszkania i do pracy” – mówi moja druga gościni Izabela Stelmańska, prezeska zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

Izabela Stelmańska – już prawie od 25 lat zajmuje się turystyką na Mazowszu. Na co dzień związana jest z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Służbowo zajmuje się kreowaniem marki turystycznej Mazowsza oraz odpowiada za wdrażanie i promocję marki Mazowsze serce Polski, której jest współtwórcą. Jej pasją jest Mazowsze. Ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem. Chętnie zabiera wszystkich w podróż po Mazowszu. Prywatnie jest mamą Julki i Staszka, których zaraża miłością do Mazowsza. 

Anna Salamończyk-Mochel – wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej. Menedżerka z doświadczeniem w realizacji procesów zarządzania. W ciągu ostatnich kilku lat pełniła funkcję prezeski zarządu w Fundacji GPW, a także dyrektorki Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisku dyrektorki biura ministra. Zanim rozpoczęła pracę w służbie cywilnej, związana była z branżą szkoleniową, gdzie koordynowała projekty kierowane do branży turystycznej, m.in. „Zielona Firma” czy „Trening Smaków”. Przez lata zajmowała się projektami nastawionymi na budowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kontekście realizowanych mobilności edukacyjnych, takich jak turystyka edukacyjna i stypendialna.