Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Jan 11, 2023

„Wszyscy spotykamy się ze stereotypami. Ale to kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wskazują, że stereotypy hamują ich rozwój biznesowy” – mówi Kinga Zachariasz, liderka z 20-letnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach menadżerskich w bankowości, a obecnie konsultantka i trenerka liderów w korporacjach.

Najnowszy odcinek podcastu Forbes Women poświęcamy tematowi obecnemu w każdym środowisku pracy i dotykającego dosłownie każdego – rozmawiamy o stereotypach, a szczególnie przyglądamy się stereotypom w biznesie dotykającym kobiety. Stereotypom krzywdzącym, które niejednokrotnie, jak podkreśla moja gościni, nie tylko negatywnie wpływają na naszą karierę, ale mają też wpływ na samoocenę, postrzeganie siebie i przez to utrudniają kobietom ich rozwój.