Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Nov 18, 2022

W najnowszym odcinku podcastu Forbes Women zastanawiamy się nad miejscem SI na dzisiejszym etapie transformacji cyfrowej. W którym miejscu jesteśmy i dokąd ta technologia może nas zaprowadzić? Czy to jest już ten moment, kiedy niezauważenie weszliśmy w nową rzeczywistość, w której nie ma świata realnego i cyfrowego? „Możesz już swobodnie korzystać ze sztucznej inteligencji” – mówi moja gościni Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolog, profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowczyni American Institute for Economic Research i Harvarda.