Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Apr 13, 2021

Dlaczego właśnie dziś w pandemii dużo mówimy o równości? Branże kobiece zostały mocno uderzone przez ten kryzys. Dodatkowo znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy - mówi w rozmowie z Aleksandrą Karasińską dr Ewa Rumińska-Zimny.

Luka płacowa w Polsce jest dość duża, bo sięga 20% i 30% na wyższych stanowiskach. By się z nią uporać, potrzeba nie tylko rozwiązań doraźnych, ale przede wszystkim rozwiązań systemowych.