Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Aug 4, 2022

O mądrym wychowaniu dziewczynek rozmawiamy z Agnieszką Święch, założycielką fundacji OFF school.

Dziewczynki w wieku 5-14 lat spędzają nawet 40 proc. więcej czasu na pomocy w domu niż chłopcy w ich wieku. W szkole zachęca się je do tego, żeby były miłe, wrażliwe, pomocne, zawsze i we wszystkim perfekcyjne. Żeby tak samo angażowały się w naukę i rozwijanie pasji, jak w obowiązki domowe i życie rodzinne. Sami rodzice też mają tendencję do tego, żeby wywierać większą presję na córki niż na synów.