Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Mar 24, 2021

O marketingu i reklamie, które muszą uwzględniać zmiany społeczne i oczekiwania kobiet, mówi Joanna Stopyra, która jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła rozmowę o femvertisingu