Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Dec 1, 2021

– Dzięki NFT każdy przedmiot z realnego świata może mieć swoje odwzorowanie w świecie wirtualnym. Co więcej, niedługo nie będzie potrzeby, by pewne rzeczy miały swój oryginał w rzeczywistości. Już teraz 10 proc. produkowanej odzieży służy wyłącznie do zdjęć na Instagrama i Tik Toka. Dzięki NFT będzie można ograniczyć ten mechanizm i złagodzić wpływ branży odzieżowej na środowisko – tłumaczy Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Women in Tech oraz Dyrektor Zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.