Preview Mode Links will not work in preview mode

Forbes Women Podcast


Nov 24, 2021

Networking jest tylko bazą, prawdziwym kluczem do sukcesu są dobre relacje, które często wypracowuje się latami – zwraca uwagę Ela Raczkowska, dyrektorka zarządzająca Vital Voices Chapter Poland. Wtóruje jej Katarzyna Jedlińska, dyrektorka generalna Campiri Polska: Jeśli myślimy o długofalowej współpracy z drugim człowiekiem, to trochę trzeba dać więcej z siebie – wyjaśnia w najnowszym odcinku podcastu „Forbes Women”